Dislocirane utrdbe in obrambni sistemi gradov

Projekt je nastal leta 2020 kot stranski produkt sistematskega pregleda stanja vpisov grajskih stavb v Register kulturne dediščine.

Pri pregledu sem namreč identificiral celo vrsto že znanih in še neznanih dislociranih utrdb v bližini gradov. Takšne utrdbe so bile ugotovljene pri več desetih gradovih, pri nekaterih je bilo teh utrdb celo več.

Tako se je nabralo dovolj veliko število objektov, da so se neizbežno odprla določena raziskovalna vprašanja na katera je bilo treba poiskati ustrezne odgovore. Gradiva je dovolj, da je bilo možno postaviti nekatere (vsaj preliminarne) teze in ugotovitve, ki omogočajo tudi poskus klasifikacije dislociranih utrdb.

Posledično je nastal stalen projekt evidentiranja dislociranih utrdb in poskusa opredelitve njihovih funkcij znotraj širših obrambnih sistemov – to pa prinaša nekatere nove poglede na gradove in lahko služi kot izhodišče za bodoče raziskave na različnih področjih.


S pomočjo spodnjih povezav pa si lahko ogledate prispevek po segmentih:

Obrambni sistemi slovenskih gradov in poskus klasifikacije dislociranih utrdb

INTERAKTIVNI ZEMLJEVID

PRIMERI OBRAMBNIH SISTEMOV

ENOSTAVNI OBRAMBNI SISTEMI:

KOMPLEKSNI OBRAMBNI SISTEMI:

UTRJENI DVORI:


Primeri obrambnih sistemov

Dislocirane utrdbe in obrambni sistemi

 • KOZJE
  Grad Kozje – Drakenburg. Kompleksni obrambni sistem večjega števila utrdb. Morebitna lokacija Vehenštajna ali Šonovega.
 • DRAVOGRAD
  Kompleksni obrambni sistem z gradom, propugnaculom in obzidanim trgom
 • VUZENICA
  SINONIMI: Saldenhofen, Pistrov grad Grad se prvič neposredno omenja leta 1288 kot hvs an deme purkperge ze Seldenhoven, ko so bratje Ulrik, Konrad in Dietrik Mariborski prodali otrokom svojega strica Kolona Vuzeniškega za 25 mark srebra svoj dedni delež na vuzeniškem gradu. Grad, ki je bil prvotno Spanheimski pa je nedvomno stal že prej. (Gradovi.net, b.d.)…
 • PLOŠTANJ
  Enostavni sistem z dvema gradiščanskima utrdbama.
 • PREŽIN
  Kompleksni sistem. Zanimivost je, da so vsi elementi sistema omenjeni v zgodovinskem viru.
 • STOPNIK
  Enostavni sistem z eno utrdbo

Dodaj odgovor