SINONIMI: Grad

Nad Iškim Vintgarjem nad vasjo Iška se nahaja vas Zgornji Ig, v vasi stoji poznosrednjeveška cerkev sv. Lenarta. Vzhodno od vasi se v bregu nahaja skalnat izrastek, na njem pa so na LIDAR posnetku ostanki utrdbe.

Utrjen dvor Gornj Ig na LIDAR posnetku (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Lokacija dokaj spominja na Klauzenštajn pri Zidanem mostu. Po posnetku sodeč je bila utrdba pozidana na približno kvadratni osnovi okvirnih dimenzij 12x12m, zdi se, da zidovi niso bili zelo debeli. V tej obliki in pri teh dimenzijah si lahko predstavljamo stolpasto stavbo – ki je najverjetneje poleg pritličja imela zidano še eno etažo, druga pa je bila najverjetneje lesena ali zidana v predalčni gradnji.

V tej obliki in velikosti lahko najbližjo analogijo najdemo v Žabjem gradu pri Kamniku pod Krimom. Glede na navedene lastnosti objekta ga lahko označimo kot utrjen dvor, ime vasi Gornji Ig pa kaže na povezavo z Igom. Najverjetneje je bil utrjen dvor znotraj gospostva Ig, njegova primarna naloga pa je bila nadzor nad lokalnim prebivalstvom v tem delu gospostva. Vsekakor moramo o vlogi te utrdbe razmišljati v okviru makrosistema gradu Ig, več podatkov o tem pa lahko prispevajo analize zgodovinskih virov. Ravno tako bo treba proučiti njegovo vlogo ob meji z gospostvom samostana v Bistri.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 23.4.2021

Dodaj odgovor