Grad je, kot svoj sedež, morda že konec 11. stoletja, najkasneje pa do sredine 12. stoletja zgradila rodbina svobodnih Vojniških. Upravljali so ga sami, prvega kastelana Hugona srečamo v listinah leta 1240. Po smrti zadnjega vojniškega leta 1241, posest postane deželnoknežja, Hugon pa je kot kaže grad zapustil. Kasneje so grad upravljali oskrbniki vsakokratnih gospodov. Leta 1439 naj bi ga Celjski sami porušili med vojno s Habsburžani, enako naj bi storili Habsburžani v vojni za celjsko dediščino. Potem kot kaže ni bil več obnovljen (Grad Vojnik, 2011)

Jedro gradu je stalo na Tomaževem hribu na mestu cerkve sv. Tomaža, od njega pa so ohranjeni le skromni sledovi.

Jedro gradu Vojnik (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Približno 200m zahodno od jedra je manjša vzpetina Tomažev hrib. Na njej so dobro vidni ostanki okroglega jarka in nasipa.

Propugnaculum na LIDAR posnetku (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Na tem mestu je prisrčno ljudsko izročilo, ki pravi, da so graščaki tu prirejali konjske dirke, ter da je zato okrogla oblika. (Ravnik, 2020). Konjske dirke so seveda možne, z okroglo obliko pa nimajo nič. Gre le za preprosto ljudsko razlago, ki je očitno nastala po tem, ko je bil obstoj stolpa na tej lokaciji že pozabljen.

Slika je dovolj jasna, da lahko utrdbo označimo kot klasičen propugnaculum. Razdalja je primerna za strelsko podporo, velikost in oblika pa kažeta, da je bil stolp najverjetneje okrogel s premerom približno 10m. Ali je imel tudi sekundarno bivalno funkcijo ostaja odprto vprašanje.

Grad in propugnaculum (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Vojniški obrambni sistem se tako zaenkrat pokaže kot tipičen enostaven sistem s propugnaculom, vendar se bo v prihodnosti morda to spremenilo. Glede na samo dolžino grebena in strateško logiko je zelo verjeten obstoj dodatnih utrdb na vzhodni strani. Najbolj logični lokaciji sta vzpetini od jedra oddaljeni 270 in 480m, približno pri hiši Tomaž nad Vojnikom 11 in vzhodno od hiše Tomaž nad Vojnikom 12. Morda bo obstoj dodatnih utrdb ugotovljen kdaj v prihodnosti.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 24.3.2021


VIRI:

Grad Vojnik (2011). V Wikipedia: prosta enciklopedija. Dostopano 30.3.2021 na https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Grad_Vojnik

RAVNIK Mateja (5.5.2020), zasebna elektronska komunikacija – neobjavljeno

Dodaj odgovor