SINONIMI: DOBRENG

Grad Dobrenj se v srednjeveških virih neposredno ne omenja. Vas se kot Dobrenga omenja leta 1130, po gradu pa se leta 1256 omenja salzburški ministerial Ekehard Dobrenjski – Ekkeharde de Dobrenge. Dobrenjski vitezi se omenjajo do leta 1466. (Stopar, 1990, str. 37)

Območje gradu na LIDAR posnetku. Levo: ostanki grajskega jedra, desno: okrogel izpostavljen stolp (Spletni pregledovalnik Registra nepremične kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Na zahodnem delu grebena so skromni ostanki grajskega jedra. Na skrajno zahodni strani je stal palacij in pred njim obzidano dvorišče. V tej obliki gre za klasičen obodni grad, od tu pa se je širil po grebenu proti vzhodu. Na vzhodnem delu grebena so vidni ostanki okroglega izpostavljenega stolpa.

Hipotetični poskus rekonstrukcije tlorisne zasnove gradu Dobrenj (Avtor: Igor Sapač, Podlaga: LIDAR, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Stolp je od jedra oddaljen približno 100m. Upoštevaje dimenzije stolpa (premer okrog 9m) in strateško lokacijo lahko obrambni sistem gradu Dobrenj označimo kot enostavni sistem z eno dislocirano utrdbo – propugnaculom, ki je v najverjetneje stal najkasneje v 13. stoletju.

Položaja jedra na zahodu in stolpa na vzhodu omogočata popolni nadzor nad celotnim grebenom, nudita medsebojno strelsko podporo in ščitita tudi manjše predgradje umeščeno med jedro in stolp. Zdi se, da je bilo predgradje obzidano in tako v kombinaciji z dvema prečnima jarkoma tvorilo tudi dodatno oviro pri dostopu do jedra (podobno kot predgradja na zahodni strani jedra gradu Žovnek).

Na pristojno enoto ZVKD je bila poslana pobuda za vpis lokacije v register dediščine (Sapač, 2020).


Povezani prispevki:

DOBRENJ (Projekt: Grajske stavbe v RKD)


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 27.3.2021


VIRI:

SAPAČ, Igor (2020). Zasebna elektronska komunikacija – neobjavljeno.

Stopar, Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Knjiga 1, Območje Maribora in Ptuja. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor