Razmišljanja

Na tem delu strani bom objavil nekaj svojih razmišljanj o vprašanjih tako ali drugače povezanih z grajskimi stavbami. Lahko jih imenujemo tudi delovne hipoteze, raziskovalna vprašanja ipd. – po želji. Skratka gre za nekaj besed o določenem vprašanju, ne nujno za izdelane teze.

Tu bo tudi prostor za vsebine, ki se ne dotikajo nujno dislociranih utrdb in obrambnih sistemov.

Vljudno vabljeni k branju in razmišljanju. Morda pa skupaj najdemo tudi odgovore na kakšna od vprašanj.

Na tem mestu vabim tudi druge avtorje k svojim prispevkom, če seveda tako želite.

SEZNAM PRISPEVKOV

Prispevek govori o osnovnih vrstah grajskih stavb, kako jih razločevati, nekaj pa boste našli tudi o terminologiji in osnovnih arhitekturnih tipih.