Grad Vikumberg je bil zgrajen po 25. maju 1249, ko je tržaški škof izdal dovoljenje za gradnjo gradu Karstbergom. Gradnjo je vodil goriški grof. Na gradu so gradiščanili Vikumberški, ki so si prizadevali vzpostaviti manjše gospostvo. Tako so pridobili še posesti v Mačkoljah, Prebenegu in Socerbu. Grad strateško ni bil zelo pomemben, zavzeli in uničili pa so ga tržačani leta 1361 (Grad Vikumberg, 2012)

Vikumberg na LIDAR posnetku (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Jedro gradu stoji na vrhu 390m visokega Žerjalskega vrha. Približno 450m v jugovzhodni smeri pa se nahajajo ostanki dislocirane utrdbe Punjert.

Punjert na LIDAR posnetku (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Dobro ohranjen ovalni jarek obdaja skoraj pravokotno kopo okvirnih dimenzij 17x35m.

Društvo LIMES je na lokaciji izvedlo georadarske meritve. Na terenu so zaznali rahlo romboidno strukturo dimenzij 20x15m. Pod zemljo pa so odkrili zidove debele malo manj kot meter, en zid, ki ga povezujejo z osrednjo stavbo pa je debel 1,5m (LIMES, 2019)

Poskus rekonstrukcije Punjerta (LIMES, 2019)

Razdalja od jedra kaže, da ne gre za propugnaculum, ravno tako pravokotna zasnova. Tako lahko spričo dimenzij utrdbo dokaj zanesljivo opredelimo za gradiščansko, obrambni sistem pa kot enostaven.

Ni pa vse tako enostavno. Približno 500m stran je namreč še ena srednjeveška utrdba v ljudskem izročilu znana kot tabor Draga. Glede na ljudsko ime je bila sicer zelo verjetno uporabljana kot pribežališče pred Turki, vendar pa njen srednjeveški izvor odpira druga vprašanja.

Po sami lokaciji nasproti gradu bi jo težko šteli kot del obrambnega sistema gradu, možna pa sta predvsem dva druga scenarija. Prvi je, da gre za oglejsko trdnjavo (ne grad), kjer bi posadka nadzirala pot po dolini. Druga zanimivejša možnost pa bi bila, da gre za tržaški oblegovalni grad iz 1361. Odgovore lahko podajo le analize zgodovinskih virov in arheološke raziskave – predvsem v smislu datacije nastanka objekta.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 26.3.2021


VIRI:

Grad Vikumberg (2012). V Wikipedia: prosta enciklopedija. Dostopano 15.4.2021 na https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Grad_Vikumberg

LIMES (2019). Punjert, “izgubljeni” grad v dolini Glinščice. Dostopano 17.4.2021 na https://limes-arheo.blogspot.com/2019/11/punjert-pozabljeni-grad-v-dolini.html?m=0

Dodaj odgovor