SINONIMI: Maidburg

Lokacija gradu Maidburg je zaenkrat neznana, zato bom tu na kratko predstavil lokacijo z visokim potencialom, da gre za Maidburg.

Grad se prvič omenja leta 1265, listina pa je zanimiva, ker izrecno omenja dve utrdbi, ki se skupaj imenujeta Majdburg. Pred 1260 je imel Majdburg v posesti Konrad Pogrenjski. Ko so ga Ogri ujeli, je deželni glavar takoj na utrdbi poslal nova oskrbnika. Zanimivo je, da je bilo gradništvo plačano le z živili, kar kaže, da sta bili utrdbi majhni. Leta 1312 se kot gradnika omenjata Henrik in Weigand iz Massenberga. Utrdbo so verjetno 1532 razdejali Turki, večji del imena je dobila gospoščina Turnišče. (Stopar, 1990, str.69).

Grad naj bi stal nekje na širšem območju Apač na Dravskem polju in naj bi nadziral staro cesto iz Celja, mimo Majšperka proti Ptuju (Stopar, 1990, str. 69).

Iz prej omenjenih listin lahko sklepamo, da je šlo za dve ločeni utrdbi, po velikosti dokaj enakovredni, ki sta bili skupaj obravnavani kot grad.

Na širšem območju je trenutno znana samo ena lokacija, ki dokaj ustreza znanim podatkom. Na Gorci pri Podlehniku so ohranjeni sledovi dveh manjših utrdb, ki ju domačini imenujejo Farovški grad. Lokacija sicer ni neposredno ob prej omenjeni cesti, vendar dovolj blizu, da jo lahko nadzira.

Farovški grad na LIDAR posnetku (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Iz LIDAR posnetka lokacije je razvidno, da gre za dve manjši utrdbi podobne velikosti, obe pa sta zavarovani s krožnim jarkom.

Utrdbi sta ena od druge oddaljeni 160m, kar je razdalja, ki omogoča medsebojno komunikacijo in strelsko podporo, zato ju lahko obravnavamo kot en obrambni sistem.

Samo ime Farovški grad pa morda lahko razložimo z vpogledom v lastništvo gospostva Turnišče. Leta 1768 je grof Anton Gaisruck Turnišče prodal samostanu v Neuburgu, po ukinitvi samostana leta 1786 pa je lastništvo prevzel državni verski sklad (Stopar, 1990, str. 134). Zato je blizu domneva, da so domačini grad v 18. stoletju poimenovali “Farovški”, saj je bilo takrat izvorno ime bržkone že pozabljeno.

Za več podatkov o zasnovi obeh utrdb bodo potrebne arheološke raziskave. Potem bo možno ugotoviti kaj več o značaju in medsebojnem odnosu obeh delov.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 27.3.2021


VIRI:

STOPAR Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Območje Maribora in Ptuja, 1. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor