SINONIMI: Podlosch

 • Vrsta objekta
  Utrjen dvor
 • Stanje
  Sledovi v terenu
 • Datacija
  pred 1359, verjetno vsaj v 13. stol.
 • OE ZVKD
  MARIBOR
 • EŠD
  /
 • Naziv v RKD
  /

LOKACIJA:

Naselje: Podlože

Del naselja/ledinsko ime: Dvoršna

Občina: Majšperk

Koordinate: 46,360281, 15,74676

Kataster: 278/147, 278/52 k.o. Podlože


OMEMBE V VIRIH

Prva omemba: 1359 “das gesess Podlas” (Stopar, 1990, str. 93)

Druge omembe: 1359 “das gesies… auch haisset Podlus” (Stopar, 1990, str. 93), 1440 “hof Podlos”, 1448 “Schwertzleins hoff”, 1461 “Schwarzlhof”. 1466 so Schwarzli dvor prodali ptujskim dominikancem (gradovi.si, n.d.)


Stopar navaja, da je lokacija dvora neznana, nekje v Podložah ob rečici Polskavi. Poleg tega naj bi, na osnovi obeh omemb, dvor že takrat dobil značaj kmetije (Stopar, 1990, str. 93).

Če se kasnejše omembe nanašajo na isto stavbo je ta očitno spet dobila status dvora. Bolj verjetno pa je bil takrat prvotni dvor že opuščen in se omembe iz 15. stoletja nanašajo že na novega.

Če ta domneva drži je bil prvotni dvor utrjen in opuščen že v 14. stoletju (nanj se nanaša navedena lokacija). V 14. ali 15. stoletju (pred 1440) pa so nekje na območju naselja Podlože (morda ravno v zaselku Dvoršna) postavili nov dvor. Ta je imel bržkone obliko neutrjenega stolpastega dvora. Kdaj in zakaj je bil opuščen ni znano.

Navedena lokacija je še nepreverjena in le arheološke raziskave bodo lahko podale več podatkov o času nastanka in opustitve utrjenega dvora. Takrat bomo tudi vedeli ali imamo v Podložah opravka z eno ali dvema grajskima stavbama.


POSTOPEK IDENTIFIKACIJE LOKACIJE

Lokacijo dvora sem domneval na osnovi pomenljivega imena zaselka Dvoršna. Zato sem si na območju zaselka ogledal LIDAR posnetke. Tako sem v gozdu nad zaselkom opazil krožni jarek, ki obteka štirikoten plato okvirne velikosti 16x13m. Na zahodni strani po nekdanjem jarku sedaj poteka globoka pot. Južno od jarka je še večji plato (100x30m), ki je bil morda povezan z dvorom – morda so bila tu pomožna poslopja. Neposredno pod jarkom je na vzhodni strani priročen kamnolom. Situacijo sem preveril še na franciscejskem katastru, vendar tam na lokaciji ni več vrisanih objektov.

Krožni jarek na LIDAR posnetku (SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Celotna zasnova je tipično srednjeveška in po lokaciji in velikosti ustreza utrjenim dvorom. Na osnovi tega in omemb iz 14. stoletja je dvor verjetno nastal najkasneje v 13. stoletju. To pa je še obdobje pred širokim razmahom neutrjenih stolpastih dvorov, zato je najverjetneje tu stal utrjen dvor – sedež nižjih ministerialov ptujskih gospodov.

Na osnovi navedenega je bila podana pobuda za vpis v register dediščine.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 6.10.2021


VIRI:

Gradovi.si (b.d.). Podlože. Dostopano 22.9.2021 na http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/p-8/podloze.php

STOPAR Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Območje Maribora in Ptuja, 1. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor