SINONIMI: Gams

Med leti 1193 in 1220 je Leopold Limbuški na zemlji šentpavelskega samostana protipravno pozidal grad Kamnica. Kasneje naj bi moral grad podreti, vendar za to ni dokazov (Stopar, 1990, str. 61)

Območje gradu na LIDAR posnetku. Jedro na južnem vrhu in stolp na severnem. (Vir: spletni pregledovalnik Registra nepremične kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Grad je bil v jedru najbrž koncipiran kot preprost obodni grad s palacijem in obzidanim dvoriščem – podobno kot grad Dobrenj. Približno 70m severno so pozidali tudi izpostavljeni stolp – propugnaculum.

Hipotetična rekonstrukcija gradu Kamnica (Avtor: Igor Sapač)

V tej obliki gre za klasičen enostavni obrambni sistem z eno dislocirano utrdbo. Jedro in propugnaculum sta nudila medsebojno strelsko podporo, med njima pa je bilo verjetno manjše predgradje.

Na pristojno enoto ZVKD je bila poslana pobuda za vpis lokacije v register dediščine (Sapač, 2020).


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 27.3.2021


VIRI:

SAPAČ, Igor (2020). Zasebna komunikacija – neobjavljeno.

Stopar, Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Knjiga 1, Območje Maribora in Ptuja. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor