Projekti

V projektu Arheološka topografija so predstavljene lokacije posameznih najdišč ali ohranjenih stavb, ki sem jih identificiral posamično in ne v sklopu širših, namenskih projektov. Pri nekaterih gre za odkritja še neznanih najdišč, pri drugih pa za že znane lokacije, ki niso bile vpisane v register kulturne dediščine.

Drugi projekt je Pregled stanja vpisa grajskih stavb v Registru kulturne dediščine. Tu gre za sistematski pregled grajskih stavb in v primeru, da niso vpisane v register za pošiljanje pobud za vpis. Nekatere stavbe so v register vpisane napačno, pri drugih pa predlagam razširitve registriranega območja. Pri tem pregledu se je pri večjem številu gradov pokazalo, da jih spremljajo še dodatne, izpostavljene utrdbe.

Tako je nastal projekt Dislocirane utrdbe in obrambni sistemi gradov. Tu gre za popis teh utrdb, vključno z odkrivanjem še neznanih, ter za poskus opredelitve njihove vloge znotraj obrambnih sistemov. Del tega so tudi manjše srednjeveške utrdbe, ki niso “pravi” gradovi ampak je bilo potrebno njihovo vlogo še opredeliti.

Naslednji projekt je Rimski amfiteater na Ptuju. Pravzaprav gre za tezo o lokaciji amfiteatra, ki pa je zaradi obsežnosti vprašanja ločen projekt in ga ne uvrščam v projekt Topografija.

Zadnji projekt pa je Staroslovanska svetišča. Tu gre za evidentiranje lokacij potencialnih svetišč in (še) nedokazano idejo, da gre za ostanke zgodnjesrednjeveških kultnih prostorov, ki bi jih lahko pripisali Slovanom.


Projekti

Evidentiranje novih ali še neregistriranih arheoloških najdišč z nedestruktivnimi metodami in pošiljanje pobud za vpis v register.

Pregled stanja vpisov v registru, identifikacija lokacij grajskih stavb in pošiljanje pobud za vpis v register dediščine.

Identifikacija in poskus klasifikacije dislociranih utrdb in njihove vloge znotraj obrambnih sistemov gradov.


Se eden največjih amfiteatrov rimskega imperija skriva na Ptuju? Teza o amfiteatru na Ptuju predstavi verjetno lokacijo amfiteatra.

Predstavitev ideje o potencialnih staroslovanskih svetiščih v Sloveniji in prikaz lokacij potencialnih svetišč.

Namen zavoda je raziskovanje in promocija dediščine. Pravzaprav gre za nekakšen most med ljubitelji in stroko. Sodeloval bo lahko vsak, ne glede na predznanje. Vsak lahko nekaj dobrega naredi za dediščino.Dodaj odgovor