Jedro gradu je bilo pozidano na vrhu 571m visokega Mehovskega hriba. Na južni strani je bila 80m od grajskega jedra še kapela, dobro vidna na LIDAR posnetku.

Jedro gradu na LIDAR posnetku (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Drugih objektov na samem Mehovskem hribu nisem zasledil. 420m v severozahodni smeri pa je nekoliko nižja vzpetina Štrc (466m n.v.) na kateri so ostanki dislocirane utrdbe.

Štrc na LIDAR posnetku (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Vrh vzpetine obteka ovalen jarek 35x25m, znotraj njega je bil kot kaže podolgovat objekt okvirnih dimenzij 20x7m. Situacijo je potrebno pŕeveriti na terenu, vendar se zdi, da je bil južni del stavbe klinasto izoblikovan.

Zelo podobna je tudi vzpetina Vrh (510m n.v.), ki je od jedra oddaljena 730m. Na vrhu je bila kot ķaže na moč podobna utrdba kot na Štrcu. Tu ovalni jarek meri približno 50x35m, ravno tako pa se zdi, da je bil na sredi podolgovat objekt približnih dimenzij 20x6m.

Vrh na LIDAR posnetku (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Oddaljenost obeh utrdb presega možnosti medsebojne strelske podpore, velikost obeh utrdb pa dopušča bivanje in je opazno večja od stražnih stolpov. Tako lahko obe utrdbi označimo kot gradiščanski, sistem pa kot enostaven.

Mehovo z dislociranima utrdbama (3d vizualizacija, Slovenski gradovi, 2021)

Glede na pomembno vlogo, ki jo je grad imel ob osvajanju Bele Krajine in tudi kasneje, obstoj dveh gradiščanskih utrdb niti ne preseneča, saj gre pri Mehovem pričakovati večjo posadko in večjo prisotnost viteštva kot običajno.

Zanimiv pa je pomislek glede imena Štrc, saj nekoliko spominja na popačenje nemške besede “trutz”. Trutzturm ali Trutzburg je bila pogosto oznaka za t.i. oblegovalne gradove. Možnost, da bi šlo izvorno za oblegovalni utrdbi je nadvse privlačna, vendar bi to vsekakor morale preveriti dodatne raziskave.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 7.4.2021


VIRI:

Slovenski gradovi (6.5.2021). Mehovo. Slovenski gradovi 3D. Dostopano 7.5.2021 na https://www.facebook.com/groups/487151515966236/permalink/487856879229033/

Dodaj odgovor