Grad se neposredno omenja leta 1250 (Gradovi.net, b.d.), najbrž pa je nastal že prej. Najbolj znan je po Ferencu Tahiju, katerega grozodejstva so bila eden poglavitnih vzrokov za kmečki upor leta 1573. Grad so opustili v prvi polovici 18. stoletja. (Gradovi.net, b.d.)

Jedro gradu je pozidano na vrhu 487m visokega hriba. Približno 140m v SZ smeri od jedra gradu je večji, umetno izravnan plato, kjer je najbrž stalo predgradje. V dolini spodaj je ohranjenih več ledinskih imen, ki kažejo na gospodarsko izrabo prostora – Stelnik in Gartel, med njima je kmetija Marof (ime kaže na nekdanjo pristavo). Severno od gradu najdemo še Ovčjak.

Za temo te strani pa je najbolj zanimiva vzpetina severno od kmetije Marof. Tam so, na nadmorski višini 447m, ostanki dislocirane utrdbe, ki je od jedra gradu oddaljena 420m.

Gradiščanska utrdba na LIDAR-ju (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Po LIDAR-ju sodeč, gre za kopo oz. plato, kjer je stal objekt okvirnih dimenzij 7x15m. Na južni strani je bil dodatno zavarovan z dvema jarkoma in nasipoma.

Situacija tako glede izbora lokacije kot same zasnove močno spominja na Turnič pri Podsredi. Spričo oddaljenosti od jedra in dimenzij objekta ga lahko brez večjih zadržkov označim kot gradiščansko utrdbo.

Območje gradu na LIDAR-ju (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Tako je Štatenberg enostaven sistem z eno dislocirano utrdbo. Zanimivo pa je, da razdalje kažejo, da so lahko območje okoli kmetije Marof ščitili strelci z jedra gradu in gradiščanske utrdbe. Enako velja za prej omenjen plato, kjer bi lahko stalo predgradje.

Glede na razgiban, hribovit teren okoli gradu domnevam, da so obstajali tudi stražni stolpi, ki bi dopolnjevali vidno polje gradu, vendar je prezgodaj in nesmiselno špekulirati o njihovem številu in lokacijah. Morda pa kakšnega odkrijemo v prihodnosti.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 7.4.2021


VIRI:

Gradovi.net (b.d.). Štatenberg (grad). Dostopano 17.4.2021 na http://www.gradovi.net/grad/statenberg_grad

Dodaj odgovor