Pregled stanja vpisa grajskih stavb v Registru kulturne dediščine

Tu gre za sistematski pregled grajskih stavb oz. stanja njihovega vpisa v registru dediščine.

Projekt je nastal, ker se je pokazalo, da določene grajske stavbe v register niso vpisane, pri določenih pa so napake bodisi pri lokaciji ali identifikaciji stavbe. Tako je bila izkazana potreba po uskladitvi stanja v registru z dejanskim stanjem.

Tu gre v večini primerov za znane lokacije grajskih stavb, ki jih je bilo potrebno preveriti v registru, določene pa je bilo potrebno šele identificirati.

Pri identifikaciji lokacij grajskih stavb si pomagam predvsem z LIDAR-jem in franciscejskim katastrom, posebna zahvala pa gre Igorju Sapaču, ķi mi pomaga s koristnimi podatki.

Pri vseh grajskih stavbah, kjer je bilo možno določiti njihovo lokacijo in niso bile v registru je bila na pristojno OE ZVKD poslana pobuda za vpis. V redkih primerih, kjer so bile napake pri vpisani enoti je bila poslana pobuda za popravek (včasih je bil vpis enote napačen zaradi novih spoznanj po samem vpisu, izjemno redko pa zaradi dejanske napake). Ponekod pa so bile poslane pobude za razširitev oz. dopolnitev registriranega območja bodisi zaradi ugotovljenih dislociranih utrdb bodisi, da območje zajame tudi druge sestavine gradu npr. predgradje. Osnovni cilj je, da bodo v registru dediščine vpisane vse grajske stavbe s pripadajočimi območji pomožnih objektov, dislociranih utrdb, parkovnih kompozicij ipd. – skratka kolikor je možno celovito.

Seveda nikoli ne bomo poznali lokacij vseh grajskih stavb, ki so nekoč stale na našem območju, to še posebej velja za manjše, srednjeveške dvore, ki so stali na sedaj pozidanih območjih. Marsikatera manjša stavba niti v zgodovinskih virih ni omenjena in niti ne vemo, da je obstajala.

V sklopu sistematskega pregleda se je pri večjem številu gradov pokazalo, da jih spremljajo še dodatne, izpostavljene utrdbe izven samih jeder.

Takih primerov je toliko, da je stvar prerasla v ločen, vzporeden projekt evidentiranja teh utrdb in poskusa opredelitve njihovih vlog. Več o projektu na povezavi Dislocirane utrdbe in obrambni sistemi gradov.

V nadaljevanju so predstavljene lokacije grajskih stavb z navedenimi morebitnimi pobudami pobudami za vpis, dopolnitev ali popravek vpisa v registru. Predstavljene so vse lokacije, ki so že bile obravnavane v pregledu, kar pa ne pomeni nujno, da so bile potrebne spremembe v registru.


Seznam grajskih stavb

Na spodnjem seznamu so že obravnavane grajske stavbe v sklopu pregleda registra. Pri izdelavi seznama so bili uporabljeni naslednji standardi:

  • Ime objekta – tu se držim pravila, da uporabim tisto ime, ki je navedeno v knjižni seriji Grajske stavbe (avtorja Ivan Stopar in Igor Sapač). Pri stavbah, ki v omenjeni seriji niso obravnavane uporabim tisto ime, ki se mi zdi najbolj primerno. Druga imena so navedena v rubriki “Sinonimi“.
  • Vrsta objekta – uporabljam oznake osnovnih vrst grajskih stavb – grad, dvorec, dvor, utrjen dvor. Te opredelitve so seveda subjektivne, ob naslonu na standarde iz članka Igorja Sapača, Kaj je grad? in podobnih standardov iz lastnega prispevka o vrstah grajskih stavb. Pri opredeljevanju je uporabljen t.i. “standard prve faze”, torej tista vrsta objekta, ki je najstarejša. Tako je lahko stavba opredeljena kot npr. dvor, čeprav je bila kasneje prezidana v večji dvorec. Včasih je problematično ločevanje med posameznimi stavbami. Pogosti so primeri, ko so kasnejši dvorec postavili na mestu ali v neposredni bližini starejšega dvora. Pri takih primerih uporabljam standard ločevanja na dva objekta – starejši dvor in kasnejši dvorec. Pri obeh je navedena ista lokacija.
  • Stanje – današnja stopnja ohranjenosti objektov je lahko zelo različna in je nemogoče vse nianse opisati z eno besedo. Zato so uporabljene poenostavljene oznake. Ohranjen – sem sodijo stavbe, ki še stojijo in imajo streho. Se pravi vse od zgledno obnovljenih gradov do npr. dvorca Prežek, ki je skoraj že razvalina. Včasih je uporabljena oznaka delno ohranjen – tu gre za objekte, kjer je jedro oz. osrednja stavba porušena, deli kompleksa pa ohranjeni – npr. grad Vurberk. Razvalina – s to oznako so označene delno porušene stavbe, ki praviloma nimajo več strehe. Torej od npr. gradu Kamen (delno zastrešen) do skromnih razvalin, kjer stoji le še kakšen del zidu. Oznaka sledovi v terenu označuje stavbe, kjer so na površju v konfiguraciji terena še vidni ostanki. Pogosto gre za obrambne jarke, včasih tudi za sledove zidov npr. grad Štatenberk na Dolenjskem. Z oznako arheološko najdišče so označeni objekti, kjer je znana lokacija, vendar ni vidnih sledov. To pomeni, da so morebitni ostanki objekta pod zemljo in ugotovljivi le z arheološkimi raziskavami. Oznaka izginul pa je uporabljena predvsem pri objektih z neznano lokacijo oz. pri objektih, kjer so po vsej verjetnosti uničeni tudi ostanki pod zemljo (običajno zaradi gradbenih posegov).
  • Lokacija – navedene so koordinate stavb. V nekaterih primerih gre za domnevne ali nepreverjene lokacije (posebej označeno). Z vprašaji je označena (avtorju) neznana lokacija.
  • Register – v tej rubriki so s številkami označene evidenčne številke enot dediščine v Registru kulturne dediščine (EŠD). Kjer številk ni objekta ni v registru. Tu so navedene tudi poslane pobude za vpis objektov v register dediščine oz. pobude za popravke ali razširitve območij.

Seznam seveda ni popoln in žal tudi nikoli ne bo. Z novimi ugotovitvami se bo nedvomno še kaj spremenilo. Opravičujem se tudi za morebitne napake in hkrati priporočam za nove podatke.

S klikom na ime objekta se bo odprla stran z osnovnimi podatki o objektu in morebitnimi pobudami za vpis ali spremembe v registru. Tu bodo opisani tudi postopki identifikacije tistih lokacij, ki so bile identificirane na novo in prej niso bile znane. Seznam se bo sproti dopolnjeval.

Št.IMESINONIMIVRSTA OBJEKTASTANJEOBČINALOKACIJAREGISTER
1BETNAVAWindenaudvorecohranjenMaribor46,528473, 15,6400513
2ZGORNJA BETNAVAdvorizginulMaribor?/
3SPODNJA BETNAVAdvorizginulMaribor?/
4BORLAnkenstein, BorlyngradohranjenCirkulane46,374514, 16,00308135
5BRESTERNICATresternitzutrjen dvor?izginulMaribor?/
6BRESTERNICA - Šentpavelski dvorTresternitz, Šentpavelski dvordvorohranjenMaribor46,570338, 15,602968Pobuda za vpis
7BRESTERNICAŠtokdvorohranjenMaribor46,568522, 15,576781Pobuda za vpis, 30706
8CMUREKMureckgradohranjenŠentilj46,705431, 15,78666469
9DOBRENJDobrenggradsledovi v terenuKungota46,614131, 15,651912Pobuda za vpis
10DOBRENJDobrengdvorizginulKungota?/
11DORNAVADornaudvorizginulDornava?/
12DORNAVAOtokarjev dvordvorizginulDornava?/
13DORNAVADornaudvorecohranjenDornava46,437088, 15,948292120
14DRANEKDranneckgrad?izginulVidem?/
15FRAMFrauheimgradrazvalinaRače - Fram46,457325, 15,62427124790
16FRAUENHOFBubnov dvorecdvorecporušen 2018Kungota46,646621, 15,6131197772
17GAJEVOGajofzen, GajevcidvorohranjenGorišnica46,392694, 16,01267Poslati pobudo za vpis
18GORICA pri RAČAHGoritzadvorizginulRače - Fram46,421683, 15,685644/
19GORICAGorce pri RačahdvorizginulRače - Fram46,446614, 15,661126/
20JEŠENCAElsnitzdvorizginulRače - Fram46,447615, 15,648744/
21GORIŠNICAGorischnitzdvorarheološko najdiščeGorišnica46,416663, 16,013713 ali 6502 ali
22HAMREHammer, Jeseniški urad, Zgornji uraddvorizginulMajšperk46,340071, 15,7358636515
23HAMREHammerdvorecohranjenMajšperk46,340071, 15,7358636515
24HIRŠENTURMHirschenturmdvorizginulStarše?/
25HOMPOŠHaus am Bacher, Pohorski dvorgradohranjenHoče - Slivnica46,504806, 15,6242678944
26JAKOBSKI DOLSt.Jakob-KlappenhofdvorizginulPesnica46,618955, 15,746529/
27JAKOBSKI DOLSt.Jakob-KlappenhofdvorecohranjenPesnica46,618955, 15,746529poslati pobudo
28JAKOBSKI DVORPohorski dvordvorohranjenPesnica46,632842, 15,72800925669
29JARENINSKI DVORJahringhofdvorizginulPesnica?/
30JARENINSKI DVORJahringhofdvorecohranjenPesnica46,64554, 15,6936927771
31KAMNICAGamsgradsledovi v terenuMaribor46,583162, 15,604865Pobuda za vpis
32KAMNICAŠentlambreški dvordvorohranjenMaribor46,585215, 15,6159296276
33KAMNICAKunkaren, Rotenturm, Rathofveč dvorovizginuliMaribor?/
34KOZJAKKowaschowe, KoschuhdvorizginulKungota?/
35KOZMINCIKosmintzenutrjen dvor?sledovi v terenuPodlehnik46,289363, 15,85015914504, Pobuda za popravek
36KRČEVINAKartschowindvorizginulMaribor?/
37LAMBERGOV DVORLambergerhofdvorizginulKidričevo?/
38LANČJI DVORLanzenhofdvorarheološko najdiščeVidem46,369903, 15,845822/
39LEHNIKLichteneckgradsledovi v terenuPodlehnik46,330308, 15,884738537
40FAROVŠKI GRADutrjen dvor?sledovi v terenuPodlehnik46,340938, 15,871476 in 46,340975, 15,8692356483
41LEPI DOLWissiakhof, LangentaldvorohranjenKungota46,615708, 15,6426867768
42LIMBUŠLembachgradsledovi v terenuMaribor46,554437, 15,5785326411
43MAJDBURGMaidburggradsledovi v terenu, domnevna, nepreverjena lokacijaKidričevo, Majšperk/
44MAJŠPERKMonsberggradRazvalinaMajšperk46,350901, 15,73560824672
45MAJŠPERK SPODNJIAmbtmannshof, Unter Monsberg, Apaški dvordvorizginulKidričevo?/
46MALA VAS pri GorišniciKleindorfdvorohranjenGorišnica46,3906, 16,004427Pobuda za vpis
47MALI GRAD na PtujuKleine BurgdvorecohranjenPtuj46,419862, 15,865999585
48MARIBORMarburggradrazvalinaMaribor46,568264, 15,652087426
49MARIBORMarburgmestni grad?arheološko najdišče, domnevna lokacijaMaribor46,560528, 15,64276v sklopu 424
50MARIBORMarburgdvorecohranjenMaribor46,560697, 15,648563431
51MARKOVCIMartendorf, St. MarxendvorizginulMarkovci?/
52MELJEMellinghofdvorizginulMaribor46,562188, 15,66758930243
53MELJEMellinghof, Komendadvorecdelno ohranjenMaribor46,562188, 15,66758930243
54MIKLAVŽSt. NikolaidvorohranjenMiklavž na Dravskem polju46,501889, 15,70705122207
55MOČNAMutschendvorizginulLenart?/
56MURETINCIMeretinzendvorizginulGorišnicanajbrž na mestu dvorca/
57MURETINCIMeretinzendvorecohranjenGorišnica46,385369, 15,9968546516
58NOVI KINEKNeu Khünegg, Kaprolov graddvorecohranjenŠentilj46,694932, 15,7856537774
59PABŠTAJNPabensteingradsledovi v terenuPodlehnik46,343562, 15,8302121985
60PESNIŠKI DVORPössnitzhofendvorohranjenPesnica46,599245, 15,6947917770
61POBREŽJEPobreschdvorizginulVidem?/
62PODGRACPodigraz, Cestni dvordvorohranjen (če je Cestni dvor identičen s Podgracom)Kungota46,672975, 15,61009818351
63THALERHOFThalerhofdvorohranjenKungota46,679825, 15,61403118360
64PODLEHNIKLichteneckdvorizginulPodlehnik?/
65POGRENJATreungradarheološko najdiščeVidem46,365664, 15,90765414502
66DRANEKDravinjekdvorarheološko najdiščeVidem46,360341, 15,8537921987
67PODLOŽEPodloschutrjen dvorsledovi v terenuMajšperk46,360281, 15,74676poslati pobudo
68PTUJPettaugradohranjenPtuj46,420914, 15,867448583
69SREDNJI DVORdvorizginulPtuj?/
70BREUNERJEV DVORdvorizginulPtuj?/
71RAUMSCHÜSSLOV DVORdvorizginulPtuj?/
72OPEČNI DVORdvorizginulPtuj?/
73PLECHLOV DVORdvorizginulPtuj?/
74PICHLSpuhljadvorizginulPtuj?/
75SPODNJI SVOBODNI DVORdvorarheološko najdiščePtuj46,418536, 15,8716246560
76PLATZERJEV DVORBreunerjev dvordvorizginulPtuj?/
77ROGOZNICAPurgstallutrjen dvorsledovi v terenuPtuj46,429146, 15,8959833834
78WEINGARTENBÜHELdvorizginulPtuj?/
79SLOVENJGRAŠKI DVORdvorizginulPtuj?/
80GEIERJEV DVORdvorizginulPtuj?/
81CELJSKI DVORdvorizginulPtuj?/
82KNECHTLOV DVORdvorizginulPtuj?/
83RABLOV DVORdvorizginulPtuj?/
84ANIN DVORVetterjev dvor, Poppendorfski dvordvorizginulPtuj?/
85KACHERLOV DVORdvorizginulPtuj?/
86AICHOV DVORUskoški dvorecdvorizginulPtuj?/
87BUKOVCIdvorizginulMarkovci?/
88SKORBAdvorizginulHajdina?/
89SVETINCIdvorizginulDestrnik?/
90RAČEKranichsfelddvorecohranjenRače - Fram46,452427, 15,678848945
91RAČJI DVORRatzerhofdvorizginulMaribor46,572006, 15,6291846281
92RAČJI DVORRatzerhofdvorecohranjenMaribor46,572006, 15,6291846281
93RADVANJERotweindvorecohranjenMaribor46,537229, 15,6123786416
94RAVNO POLJEEbensfelddvorecrazvalinaKidričevo46,426543, 15,782677612
95RAZVANJERosswein, Kosova gomilautrjen dvorsledovi v terenuMaribor46,515302, 15,6346176404
96RISTOVECHollenegger hof, RüstenaudvorohranjenPtuj46,417563, 15,8970286517
97ROGATNICARogatnitzgradsledovi v terenuŽetale46,268644, 15,761034Pobuda za vpis
98ROGOZARogeisdvorecohranjenHoče - Slivnica46,504812, 15,676127Pobuda za vpis
99ROGOZARogeisdvorizginulHoče - Slivnica46,504812, 15,676127/
100SLIVNICASchleinitzdvorizginulHoče - Slivnica46,476094, 15,646278656
101SLIVNICASchleinitzdvorecohranjenHoče - Slivnica46,476094, 15,646278656
102SLIVNICASchleinitzdomnevni gradarheološko najdiščeHoče - Slivnica46,477735, 15,6426148973
103SVEČINAWitscheindomnevni gradizginulKungota?/
104SVEČINAWitscheindvorizginulKungota46,668158, 15,588347773
105SVEČINAWitscheindvorecohranjenKungota46,668158, 15,588347773
106ŠENTJANŽ na Dravskem poljuSt. Johann am DraufeldedvorohranjenStarše46,4647, 15,768828946
107TEMNARHermannshofdvorohranjenOrmož46,47551, 16,216346315
108TEMNARTemlerdvorarheološko najdiščeOrmož46,47551, 16,216346315
109TRNOVECTernovecdvorizginulVidem ali Kidričevo?/
110TURNIŠČETurnischdvorarheološko najdiščePtuj46,398563, 15,86505792
111TURNIŠČETurnischdvorecohranjenPtuj46,398563, 15,86505792
112VARTENHAJMWartenheimdvorarheološko najdiščeHoče - Slivnica46,46624, 15,69771430599
113VILKENHOFWilkenhofdvorohranjenPesnica46,602809, 15,722879007
114VURBERKWurmberggraddelno ohranjenDuplek46,48659, 15,7964728947, Pobuda za razširitev območja
115WARTENAUWartenaudvorizginul??/
116ZAMOŠAKSamoscheggdvorizginulGorišnica46,417529, 16,015933/
117ZAVRČSauritschdvorohranjenZavrč46,385223, 16,0479646518
118BISTRICAFeistritz, Alohov grad, Gradinautrjen dvorrazvalinaIlirska Bistrica45,567207, 14,252418461
119BILENVRHGrižadvorsledovi v terenuHrpelje - Kozina45,605428, 13,993839165
120BREZOVICAPirkenthal, BresovizzadvorecizginulHrpelje - Kozina/
121GOTNIKGutenegg, Gutnik, Godnik, Stari grad, GradinagradrazvalinaIlirska Bistrica45,504693, 14,3349938466
122GOTNIKGutneck, Boben, Na Bobnu, ZabičedvorecohranjenIlirska Bistrica45,513958, 14,3406947578, pobuda za razširitev območja
123HRUŠICAPirpawndomnevni dvorrazvalinaIlirska Bistrica45,540063, 14,122344V sklopu 27737 - vas
124JABLANICAJablanitzgradrazvalinaIlirska Bistrica45,545767, 14,2986837580

Dodaj odgovor