SINONIMI: Dobreng

 • Vrsta objekta
  Dvor
 • Stanje
  Izginul
 • Datacija
  pred 1432
 • OE ZVKD
  MARIBOR
 • EŠD
  /
 • Naziv v RKD
  /

LOKACIJA:

Naselje: Gradiška

Del naselja/ledinsko ime: /

Občina: Kungota

Koordinate: /

Kataster: /


OMEMBE V VIRIH

Prva omemba: 1432

Druge omembe: /


Vas se prvič omenja leta 1130 (Dobrenga), o dvoru pa je govora leta 1432 (Stopar, 1990, str. 37).

Lokacija dvora ni znana. Glede na omembo iz leta 1432 je šlo najverjetneje za tipičen stolpast dvor, ki ga gre iskati nekje v bližini gradu Dobrenj. Najverjetneje so ga zgradili Dobrenjski, kdaj in zakaj je bil opuščen ni znano.


Povezani prispevki:

Grad DOBRENJ (Projekt: Obrambni sistemi)

Grad DOBRENJ (Projekt: Grajske stavbe v RKD)


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 21.10.2021


VIRI:

STOPAR Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Območje Maribora in Ptuja, 1. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor