SINONIMI: Kleindorf

 • Vrsta objekta
  Dvor
 • Stanje
  Delno ohranjen
 • Datacija
  1660
 • OE ZVKD
  MARIBOR
 • EŠD
  /
 • Naziv v RKD
  /

LOKACIJA:

Naselje: Mala vas

Del naselja/Ledinsko ime/Naslov: Mala vas 30

Občina: Gorišnica

Koordinate: 46,390611, 16,004419

Kataster: *11/3, *11/1, k.o. Mala vas


OMEMBE V VIRIH

Prva omemba: /

Druge omembe: /


Po izročilu naj bi bil to dvor gospoščine v Muretincih. (Stopar, 1990, str. 72). Stavba je danes predelana do neprepoznavnosti in kaže podobo običajne stanovanjske hiše.

V stavbi naj bi bile ohranjene stare, obokane kleti, na dvoriščni strani je vzidana grbovna plošča iz leta 1660.

Grbovna plošča govori, da je komtur nemškega viteškega reda v Veliki Nedelji kupil Muretince in Gajevo ter tu na novo zgradil dvor (… Hat Merednzen Vnd Gaioece Zvm Orden Erkauft Vnd Dises Havs von Navem AufPaven Lassen.”(Stopar, 1990, str. 72).

Dvor Mala vas na franciscejskem katastru (Vir: Mapire, https://maps.arcanum.com/en/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1781394.9416508884%2C5842893.301804802%2C1781849.8311170335%2C5843548.03348787)

Po nekaterih podatkih naj bi bila plošča sem prinešena iz kapele dvorca v Muretincih (Menoni Muršič, 2020). Glede na besedilo na grbovni plošči je to malo verjetno. Tam so Muretinci navedeni kot predmet nakupa, tu pa je omenjena gradnja “hiše” in ne kapele. Najverjetneje je bila plošča prvotno vzidana nad glavnim vhodom dvora Mala vas.

Na osnovi franciscejskega katastra lahko sklepamo, da je bil dvor zgrajen v obliki štoka na približno kvadratni osnovi.


POSTOPEK IDENTIFIKACIJE LOKACIJE

Z lokacijo dvora ni bilo težav, saj je že Stopar navedel točen naslov, pravilnost lokacije pa sem preveril na franciscejskem katastru.

Glede na podatek, da je stavba leta 1974 doživela prenovo oken, inštalacij, fasade in strehe (Vir: PISO, Geodetska Uprava RS, 2020), lahko sklepamo, da je stavba takrat dobila današnjo podobo in je bil zabrisan nekdanji značaj dvora.

Verjetnost ohranjenih kleti povečuje dejstvo, da je vzhodna stena v spodnjem delu zidana poševno – to pa je lastnost starejših in ne sodobnih stavb. Ta detajl sem lahko ugotovil na daljavo, s pomočjo orodja Google street view.

Dvor Mala vas – poševno zidana stena in grbovna plošča (Vir: Google Street View)

Na osnovi navedenega je bila podana pobuda za vpis v register dediščine, v postopku pa bo odločeno ali je ohranjenih elementov dovolj za vpis ali ne.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 27.10.2021


VIRI:

MENONI MURŠIČ Simona (4.5.2020). Elektronska komunikacija – neobjavljeno.

STOPAR Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Območje Maribora in Ptuja, 1. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor