SINONIMI: Kartschowin

 • Vrsta objekta
  Dvor
 • Stanje
  Izginul
 • Datacija
  pred 1342
 • OE ZVKD
  MARIBOR
 • EŠD
  /
 • Naziv v RKD
  /

LOKACIJA:

Naselje: Krčevina

Del naselja/Ledinsko ime/Naslov: /

Občina: Maribor

Koordinate: /

Kataster: /


OMEMBE V VIRIH

Prva omemba: 1342

Druge omembe: /


Edina znana omemba je iz leta 1342, ko je pisar Mertel dvor prodal Ulriku z vzdevkom “Snatergans”. Pred tem je bil dvor last jermenarja Konrada. (Stopar, 1990, str. 63).


POSTOPEK IDENTIFIKACIJE LOKACIJE

Lokacije dvora žal nisem mogel ugotoviti, tako da ostaja neznana.

Območje Krčevine na franciscejskem katastru (Vir: Mapire, https://maps.arcanum.com/en/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1742621.561689941%2C5871692.577484344%2C1743258.2939712259%2C5872609.039238718)

Zanimivo pa je, da je območje Krčevine na franciscejskem katastru zelo prazno – nepozidano. V tej praznini v oči bode kompleks štirih stavb pri oznaki “Neue Welt”. Neue Welt v prevodu pomeni “Novi svet”, kar je enako pomenu imena Krčevina – na novo izkrčeno območje. Zelo verjetno je omenjeni kompleks na mestu nekdanjega dvora ali pa je srednjeveški dvor takrat še celo stal. To domnevo bo potrebno še preveriti.

Hiša Ob potoku 19 stoji na mestu severnega objekta, hiša Ob potoku 17 je na mestu srednjega objekta, južni objekt pa je stal približno pod hišo Krčevinska ulica 21. Posebej zanimiva je hiša Ob potoku 19 – gre za starejšo vilo.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 27.10.2021


VIRI:

STOPAR Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Območje Maribora in Ptuja, 1. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor