SINONIMI: Hirschenturm

 • Vrsta objekta
  Dvor
 • Stanje
  Izginul
 • Datacija
  14., 15. stoletje
 • OE ZVKD
  MARIBOR
 • EŠD
  /
 • Naziv v RKD
  /

LOKACIJA:

Naselje: Marjeta

Del naselja/Ledinsko ime/Naslov: /

Občina: Starše

Koordinate: /

Kataster: /


OMEMBE V VIRIH

Prva omemba: 1443

Druge omembe: /


V letih 1443 – 1452 je kralj Friderik podelil Kondradu Hertenfelderju dediščino njegovega očeta. Takrat se omenja kot den Hiersenturn im Traueld in kot turn genant Hiersteinturn im Traufeld gelegen. Pirchegger dopušča možnost, da je Hiršenturm istoveten z Zwynksturm in dem Trafeld, ki je bil 1339 v posesti ptujskih, ime pa je dobil po mariborskem gradniku Niklasu Zwietniku. Zadnji podatek o dvoru je iz leta 1563, ko je Klement Welzer poročal vladi, da ima v fevdni listini zabeležen Hirschenturm, vendar v vasi Sv Marjeta niti v bližini ni našel stavbe, ki bi zaslužila ime stolp. To kaže, da je dvor verjetno že propadel. (Stopar, 1990, str. 54).


POSTOPEK IDENTIFIKACIJE LOKACIJE

Lokacije dvora žal nisem mogel ugotoviti, tako da ostaja neznana.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 27.10.2021


VIRI:

STOPAR Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Območje Maribora in Ptuja, 1. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor