Staroslovanska svetišča

Pri projektu Staroslovanska svetišča gre morda za nekoliko bolj kontroverzno temo, ampak tudi svetišča so del naše dediščine in kot taka zaslužijo obravnavo.

Začelo se je pred leti, ko sem na terenu pri Podvincih v bližini Ptuja našel preprosto zemljeno strukturo. Šlo je za krog zamejen z majhnim, nizkim nasipom in plitvim jarkom. Takrat prave razlage nisem našel, jasno pa je bilo, da ne gre za obrambni značaj ampak za nekakšno simbolno zamejitev prostora.

Kasneje sem skoraj identično strukturo našel še blizu Ivančne Gorice. Obstoj dveh tako podobnih objektov je še bolj terjal ustrezno opredelitev, odgovorov pa nisem imel.

Tako je stvar ostala odprta več let, vmes pa sem iskal kakršnekoli podatke, ki bi lahko pomagali pri opredelitvi obeh lokacij. S tem mislim predvsem na iskanje podobnih objektov doma ali v tujini, saj je ravno uporaba analogij ena od nepogrešljivih metod pri pravilni opredelitvi arheoloških najdišč. S pojavom javno dostopnih LIDAR posnetkov pa je vse skupaj dobilo nov zagon.

Pojavilo se je še več podobnih lokacij in stvar je prerasla v projekt evidentiranja tovrstnih objektov in poskus njihove opredelitve. Tako bilo evidentiranih nekaj deset lokacij, pri tem pa se je pokazalo tudi nekaj vzorcev.

Vsaj delno je možno prepoznati vzorce umestitve v prostor, povezave z določenimi toponimi, nekaj malega je tudi ljudskega izročila… Vse to skupaj z analogijami iz tujine je omogočilo opredelitev teh lokacij kot potencialna staroslovanska svetišča.

Na tem mestu moram poudariti, da gre za še nedokazano idejo in da pri nas nedvoumno še ni bilo ugotovljeno niti eno tovrstno svetišče. Vendar pa se zdi možnost, da gre za svetišča zelo verjetna in jo je potrebno resno obravnavati.

Več o projektu si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://staroslovanskasvetisca.wordpress.com/Dodaj odgovor