SINONIMI: Dobreng

 • Vrsta objekta
  Grad
 • Stanje
  Sledovi v terenu
 • Datacija
  pred 1239, verjetno v 12. stol.
 • OE ZVKD
  MARIBOR
 • EŠD
  /
 • Naziv v RKD
  /

LOKACIJA:

Naselje: Gradiška

Del naselja/ledinsko ime: /

Občina: Kungota

Koordinate: 46,614186, 15,652034

Kataster: 291, 314 k.o. Gradiška


OMEMBE V VIRIH

Prva omemba: 1239 – posredna omemba

Druge omembe: /


O gradu je malo znanega. Vas se prvič omenja leta 1130 (Dobrenga), grad pa se neposredno ne omenja. Gotovo pa je stal že vsaj leta 1239, ko se omenja Heinricus de Dobrenge (Gradovi Slovenije, b.d .). Leta 1256 se omenja salzburški ministerial Ekkeharde de Dobrenge. Takrat je bil obsojen, ker je napravil škodo samostanu Göss. Isti Ekehard je bil 1273 in 1276 namestnik deželnega sodnika. Dobrenjski se omenjajo do leta 1466. (Stopar, 1990, str. 37).

Grad je najbrž propadel po letu 1466 (če ne že prej), zanimivo pa je njegovo ime. Gre za enega redkih gradov, katerega ime je slovenskega izvora. Najverjetneje se razlog skriva v relativno majhnem pomenu gradu, ki je ob svojem nastanku ime prevzel po že obstoječi vasi.

Hipotetični poskus rekonstrukcije tlorisne zasnove gradu Dobrenj (Avtor: Igor Sapač, Podlaga: LIDAR, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Na zahodnem delu grebena so skromni ostanki grajskega jedra. Na skrajno zahodni strani je stal palacij in pred njim obzidano dvorišče. V tej obliki gre za klasičen, skromen, obodni grad, od tu pa se je širil po grebenu proti vzhodu. Na vzhodnem delu grebena so vidni ostanki okroglega izpostavljenega stolpa.


Domačini pripovedujejo, da je hoja tu doneča, saj naj bi bile pod zemljo zasute sobane.

Zanimiva je tudi zgodba o Henriku in Kunigundi. “Tukaj sta živela grof Henrik in žena Kunigunda. Bila sta dobra, ljudje so ju imeli radi. Mirno in lepo sta živela na gradu. Ko so se v naših krajih podili Turki, so grad napadli, pobili zaščitnike gradu in požgali grad. Grof Henrik je hotel pobegniti, vendar so ga ujeli in ubili. Grofica Kunigunda je z otrokoma zbežala skozi rov, ki je povezoval grad s Kozjakom.« (Gradovi Slovenije, b.d.).

Zgodba neposredno z gradom nima veliko povezav, saj je grad najverjetneje propadel že pred turškimi vpadi, morda pa se navezuje na dvor, ki se omenja leta 1432. Poleg tega velja omeniti, da sta bila Henrik in Kunigunda nemška vladarja (kasneje proglašena za svetnika) in ne grofa, ki bi živela na dobrenjskem gradu.

Po izročilu naj bi iz kamenja gradu sezidali cerkev sv. Kunigunde (EŠD 3385) in v njej častili tudi sv. Henrika, po pripovedovanju domačina naj bi material uporabili tudi pri gradnji kapelice (EŠD 18304) ob vznožju griča (Gradovi Slovenije, b.d.). Cerkev je bila zgrajena na mestu starejše iz 13. stoletja, ravno v patrociniju sv. Kunigunde pa lahko najdemo povezavo z zgodbo o Henriku in Kunigundi.

Lokacija gradu je v postopku vpisa v register dediščine.

Povezani prispevki:

DOBRENJ (Projekt: Obrambni sistemi)


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 21.10.2021


VIRI:

GRADOVI SLOVENIJE (b.d.). Grad Dobrenja. Dostopano 20.10.2021 na https://gradovislovenije.si/project/dobrenja/

STOPAR Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Območje Maribora in Ptuja, 1. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor