SINONIMI: Tresternitz

 • Vrsta objekta
  Dvor
 • Stanje
  Ohranjen
 • Datacija
  Srednji vek
 • OE ZVKD
  MARIBOR
 • EŠD
  /
 • Naziv v RKD
  /

LOKACIJA:

Naselje: Bresternica

Del naselja/ledinsko ime/Naslov: Nad elektrarno 1

Občina: Maribor

Koordinate: 46,570338, 15,602968

Kataster: 292/15, 1416/8, k.o. Brestrnica


OMEMBE V VIRIH

Prva omemba:

Druge omembe:


V vasi je bila že zgodaj šentpavelska posest, benediktinci pa so tu verjetno še v srednjem veku postavili dvor. Jože Curk meni, da gre za šentpavelsko pristavo iz leta 1653 in ne za dvor. Kasneje je dvor posedoval pl. Kniely, po 1854 in do druge vojne pa grofje d’Avernas. (Stopar, 1990, str. 30, 31).

Stavba je ključastega tlorisa, pritlična in podkletena. Krita je s strmo streho. Na vzdolžni severni stranici ima 6 osi, na vzhodni 2, ter na zahodni 3. Tu je vzidan, dobro ohranjen, šentpavelski grb z napisom PASP in letnico 1653. V kleti zahodnega trakta je ohranjen gotski opečni portal, poleg njega pa pokončno, pravokotno gotsko okence s kamnitim okvirom, ki ima tristrano na ajdovo zrno posnete robove ter dvojni železni križ. Portal in okence razodevata srednjeveški izvir stavbe (Stopar, 1990, str. 31).

Curk v dvoru omenja še ohranjeno vinsko prešo z letnico 1849 (Curk, 1968, str. 96).

Šentpavelski dvor na franciscejskem katastru – izsek (Vir: Mapire, Maps.arcanum.com)

POSTOPEK IDENTIFIKACIJE LOKACIJE

Z lokacijo v tem primeru ni bilo težav, saj je dvor evidentiral že Curk, Stopar pa navedel tudi njegov naslov.

Zahodni trakt, opremljen z močnimi kontraforji, je bržkone res še srednjeveškega izvora. V prid temu govorijo že njegovi proporci, ki ustrezajo tipičnemu stolpastemu dvoru, dodatno pa potrjuje gotsko okence in portal.

Kontrafor v zahodnem traktu (Vir fotografije: Google Maps, Street View, 2021).

Na osnovi navedenega je bila podana pobuda za vpis v register dediščine, fotografije, ki so bile priložene pobudi pa mi je prijazno posredoval Igor Sapač.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 10.10.2021


VIRI:

CURK Jože (1968). Maribor II.. Časopis za zgodovino in narodopisje, 39, letnik 1968. Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru v sodelovanju s podružnico Zgodovinskega društva v Mariboru. Založba Obzorja, Maribor.

STOPAR Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Območje Maribora in Ptuja, 1. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor