Osnovna opredelitev: Villa rustica

SINONIMI: /
Naziv v RKD: Zgornji Brnik – arheološko območje Letališče
Interna oznaka: 006
 • Vrsta
  Arheološko najdišče
 • Obdobje
  Antika
 • EŠD
  29554
LOKACIJA:
 • Naselje: Zgornji Brnik
 • Občina: Cerklje na Gorenjskem
 • Koordinate:
  • GKY:458064, GKX:120340
  • Lat:46°13’33,13” (46,225869°), Lon:14o27’05,61” (14,451560o)
Izsek iz ortofoto DOF2006 (Vir: Geoportal ARSO, Agencija RS za okolje)

POSTOPEK IDENTIFIKACIJE

Odkritje te lokacije je direktna posledica odkritja prve vile na Brniku (EŠD 29553). Pri prvi vili je namreč vidna ravna linija, za katero domnevam, da je ostanek komunikacije – poti. Poteka približno vzporedno s pisto letališča.

Na zračnem posnetku najprej linijo navidezno podaljšal v obe smeri in ugotovil, da poveže vilo Brnik I. (EŠD 29553) z rimskodobnim naselbinskim arheološkim najdiščem sv. Jurij v Šenčurju (EŠD 14460), ter potencialno rimsko grobišče Zvavnica v bližini (EŠD 14438). V drugi smeri pa sta bili takrat registrirani vila rustica pri Vodicah (EŠD 15152) in domnevna vila rustica v Žejah pri Komendi (EŠD 15151). Navidezna linija poteka med obema, tako da je prva malo južneje, druga pa nekoliko severneje od nje. Ker je navedeno povečalo možnost, da gre res za smer nekdanje komunikacije sem si ogledal vzorec umestitve v prostor omenjenih najdišč.

Proti jugovzhodu je razdalja med vilo Brnik I. in najdiščem pri Vodicah približno 3.100m, od tu do najdišča v Žejah pa približno 2.300m. Merjeno proti severozahodu pa je bila razdalja med vilo Brnik I. do naslednjega najdišča v tej smeri – t.j. sv. Jurij v Šenčurju približno 5.700m.

Podatki sicer na prvi pogled ne povedo nič posebnega, vendar temu ni tako. Ti podatki so v kombinaciji z rodovitno ravnico skoraj idealni za uporabo “metode 2,5 km”.

V takih okoliščinah je metoda uporabna za napovedovanje oz. ugotavljanje lokacij še neznanih podeželskih vil, zato sem se odločil, da jo poizkusim.

Metoda temelji na dejstvu, da je povprečna razdalja med podeželskimi vilami v nekdanjem rimskem imperiju 2,5 km. Upoštevaje ta podatek in vilo Brnik I. kot izhodiščno točko se je pokazalo, da je prostor v predvideni smeri komunikacije proti jugovzhodu že “zaseden” z vilo pri Vodicah (verjetnost, da sta bili na razdalji 3.100m dve vili je majhna), drugače pa je v smeri proti severozahodu. Tam je bila razdalja 5.700m, to pa je nekoliko več kot dvakratnik povprečne razdalje. To je pomenilo, da je velika verjetnost, da je nekje med obema lokacijama stala še ena vila.

Zato sem od vile Brnik I. odmeril razdaljo 2,5km v smeri predvidene komunikacije proti Šenčurju in si lokacijo ogledal na ortofoto posnetkih. Tako sem na posnetku DOF2006 najprej opazil podoben jarek, kot je bil pri vili Brnik I., žal pa v notranjosti stvari niso bile tako jasne.

Zato sem si pomagal z barvnimi filtri in ugotovil, da je dala rdeča barva (vsaj na monitorju, ki sem ga uporabljal) najboljše rezultate. Tako je bilo možno znotraj jarka prepoznati obodni zid in verjetno osrednji bivalni objekt – podrobnosti o zasnovi je bilo tako dovolj za opredelitev novega najdišča kot vile rustice.

Izsek iz ortofoto DOF2006 z rdečim barvnim filtrom (Vir podlage: Geopedia)

Poudariti velja, da takrat (leta 2011) niti metoda pregledovanja zračnih posnetkov, niti “metoda 2,5km” še nista bili široko uporabljani. Uporabe barvnih filtrov pa niti nisem poznal, tako da je šlo za lastno iznajdljivost. Predvsem je pomembno, da je odkritje vile Brnik II. dokaz, da lahko “metoda 2,5km” na primernem terenu, da odlične rezultate.

O odkritju sem obvestil Milana Sagadina z OE ZVKD Kranj, ki je poskrbel za vpis v register.

Rudimentarna skica vile, (podlaga ortofoto DOF2006 z rdečim barvnim filtrom, vir podlage: Geopedia)

OPIS IN POSKUS INTERPRETACIJE:

Kompleks je bil zamejen z jarkom, ki na severni strani ni viden. Že prvi pogled na skico pokaže, da gre za skromnejšo arhitekturo kot je vila Brnik I. Tloris nekoliko spominja na vilo v Radvanju pri Mariboru.

Obodni zid obdaja obsežno dvorišče, zdi se, da je bil osrednji bivalni objekt v Z vogalu. Na severni stranici je slutiti potencialen stolpič, morda nekdanji vhod (na tisti strani gre mimo vile prej omenjena domnevna pot)


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 16.10.2021

Dodaj odgovor