Osnovna opredelitev: Pristava

SINONIMI: Škatlarjeva zidanica
Naziv v RKD: Ni vpisano
Interna oznaka: T003
 • Vrsta
  Stavbna dediščina
 • Obdobje
  Novi vek
 • EŠD
  /
LOKACIJA:
 • Naselje: Štravberk
 • Naslov: Štravberk 2, 8322 Otočec
 • Občina: Novo mesto
 • Koordinate:
  • GKY:515155, GKX:80654
  • Lat: 45o52’11,77” (45,869936o)
  • Lon:15o11’25,54” (15,190428o)
 • Nadmorska višina: 552m
 • OE ZVKDS: Novo mesto
 • RKD: povezava na zemljevid

Štravberk – pristava, ortofoto DOF2014_D48 (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo)

POSTOPEK IDENTIFIKACIJE

V tem primeru je šlo za naključno odkritje. Peljal sem se skozi vas Štravberk z namenom, da jo bolje spoznam. Pravzaprav me je zanimalo, kam pripelje cesta.

Tako sem se naenkrat znašel pred večjo stavbo, v kateri spričo njene arhitekture in velikosti ni bilo težko prepoznati nekdanje pristave, ki je po osebni domnevi spadala pod grad Hmeljnik in je najverjetneje naslednik utrjenega dvora v Štravberku. Stavba, v primerjavi z okoliškimi hišami, že na prvi pogled učinkuje “gosposko”.

Štravberk – pristava, osrednji objekt (Foto: Jure Smolinsky)

OPIS

Osrednji objekt ima 5×3 osi, pritličje ima gospodarsko funkcijo, nadstropje pa bivalno. Portal je lesen, ohranjene so še stare vratnice.

Štravberk – pristava, prizidek na začelni strani (Foto: Jure Smolinsky)

Na zadnji (zahodni) strani stavbe je ozek, 3×1 osen, prizidek – najbrž stopnišče. Ta del stavbe je najlepše oblikovan. Zanimive so tri line na podstrešju, ki morda kažejo na golobnjak za poštne golobe (podobno je bilo na pristavi Ječovo gradu Žusem).

Pristava Ječovo z linami za poštne golobe (Foto: Boris Vrabec, Vir: Turistična kmetija Žurej)

Poleg osrednjega objekta sta še dva gospodarska objekta. Manjši, pravokoten zadaj na dvorišču, ki ga nisem videl, drugi, pozidan na ključastem tlorisu pa je ob cesti na zahodni strani osrednjega objekta.

Gospodarsko poslopje 2 (Foto: Jure Smolinsky)

Gospodarsko poslopje 2 je v spodnjem delu grajeno iz velikih skal, ki so delno obklesane, tako, da je zunanja stranica ravna.

Gospodarsko poslopje 2 (Foto: Jure Smolinsky)

Na prvi pogled deluje to neobičajno in bi hitro pomislili na sekundarno uporabo gradbenega materiala – na spolije. Vendar pa temu ni nujno tako, saj gre za kraško območje bogato s tovrstnim kamnom. Zato je na tem območju to običajen gradbeni material pri starejših hišah in zidanicah. Ker pa gre za precej kompakten kamen, trd za obdelavo, ga niso lomili na manjše kose in obdelali samo zunanje stranice. Tako lahko nekatere od vgrajenih skal na območju lahko dosegajo težo tudi do več sto kg.

H kompleksu pristave spada še senik oz. po domače “pot”.

Senik – “pot” (Foto: Jure Smolinsky)

V tej obliki je pristava najverjetneje nastala najkasneje v 18. stoletju, morda na mestu starejše. Senik in ozki prizidek osrednje stavbe pa verjetno v 19. stoletju.

POVEZAVE:


VIRI:

Kmetija Žurej, Ječovo (b.d.). Galerija 1. Dostopno na https://zurej.si/

Dodaj odgovor