SINONIMI: Štok, Krški dvor, Tresternitz

 • Vrsta objekta
  Dvor
 • Stanje
  Izginul
 • Datacija
  pred 1551
 • OE ZVKD
  MARIBOR
 • EŠD
  30706
 • Naziv v RKD
  Bresternica pri Mariboru – Bresterniški dvor

LOKACIJA:

Naselje: Bresternica

Del naselja/ledinsko ime/Naslov: Bresterniška ulica 29. 

Občina: Maribor

Koordinate: 46,568532, 15,57683

Kataster: 7/16 k.o. Brestrnica


OMEMBE V VIRIH

Prva omemba: 1551 (Curk, 1968, str. 96)

Druge omembe:


Dvor omenja Curk v svojem topografskem pregledu Maribora in okolice (Curk, 1968, str. 96), v registru pa stavbe ali njene lokacije v času pregleda (2020) ni bilo.


POSTOPEK IDENTIFIKACIJE LOKACIJE

Na območju Bresternice je stalo več dvorov in tako sem ob pregledu iskal tudi lokacijo Štoka. Curk žal točne lokacije ni zapisal, drugih uporabnih podatkov tudi nisem imel.

Zato sem iskal kakršnekoli namige na spletu in tokrat je pomagala sreča. Naletel sem na nepremičninski oglas, kjer je bila na prodaj stavba, ki smo jo iskali.

Prodaja-Parcela-Zazidljiva-Podravska-Maribor-Bresternica-1517-m2

Nepremičninski oglas (DOM-US, 2020)

V oglasu je bilo navedeno, da se prodaja zazidljiva parcela z objektom za rušenje (DOM-US, 2020, str.2), iz fotografij v oglasu pa je bilo jasno vidno, da ne gre za običajno hišo.

Oznaka “objekt za rušenje” je pomenila resno ogroženost stavbe, zato sem o tem takoj obvestil Igorja Sapača, on pa je na OE ZVKD MB nemudoma poslal urgentno pobudo za vpis v register dediščine (Sapač, 2020). Na tem mestu se mu zahvaljujem, zahvala pa gre tudi ekipi OE ZVKD MB, ki je promptno reagirala in uredila vse potrebno, da je bil objekt vpisan v register.

OPIS OBJEKTA

Današnja stavba kaže baročne oblike, dodatno jo odlikuje strešni stolpič in izzidek, kar kaže na hišno kapelo.

Štok (DOM-US, 2020)

Kot kaže stavba ni iz enega liva ampak je doživela nekaj prezidav. Najstarejši je verjetno njen zahodni del, ki utegne biti še iz 16. stoletja. Fasade so delno utilitarno predelane in prilagojene stanovanjski rabi.

Štok – začelna fasada (DOM-US, 2020)

RUŠENJE DVORA

Leta 2021 (datum ni znan) je investitor objekt porušil brez soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS. To dejanje je onemogočilo vsaj osnovne izmere in dokumentiranje stavbe pred njenim uničenjem.

Zaradi tega brezvestnega dejanja smo za vedno izgubili še eno arhitekturo, onemogočene so ustrezne raziskave in je žalosten primer splošnega odnosa do dediščine. Hkrati je tudi primer, ko interes kapitala prevlada nad ohranjanjem dediščine.

Upamo lahko le, da bo država v prihodnje resneje obravnavala dediščino in poskrbela tudi za učinkovit pregon takšnih dejanj, da bo podobnih primerov čim manj. (subjektivno mnenje avtorja).


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 7.10.2021


VIRI:

CURK Jože (1968). Maribor II. (Urbanistično-gradbeno zgodovinski oris). Časopis za zgodovino in narodopisje, 39. Založba Obzorja. Maribor.

DOM-US (2020). Nepremičninski oglas PZ062. dostopano 6.5.2020 na https://mojikvadrati.com/si/nepremicnina/214609-prodaja-parcela-zazidljiva-podravska-maribor (oglas ni več dostopen)

SAPAČ Igor (2020). Zasebna elektronska komunikacija, 6.5.2020

Dodaj odgovor